Projekty realizowane przez
Komendę Wojewódzką Policji
w Szczecinie

Допомога громадянам України / Pomoc dla Obywateli Ukrainy

Список корисних адрес, які допоможуть знайти потрібну допомогу. Тут ви знайдете адреси державних та місцевих установ, а також неурядових організацій, які несуть безкоштовну допомогу всім, хто потребує.

Wykaz przydatnych adresów, dzięki którym znajdziesz niezbędną pomoc. Znajdziesz tu adresy instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych niosących bezpłatną pomoc wszystkim potrzebującym.

Image

Azyl i migracja

Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych

Przedmiotem projektu jest wzmocnienie współpracy organów ścigania do przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz  zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl.

Projekt nr INT 45

INT 45 „Poprawa Bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przygranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii- Pomorza Przedniego” INT 45 z 06.12.2017/13.12.2017

Projekt nr INT 149

Projekt pn. „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego” . Umowa o dofinansowanie projektu nr INT 149. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt nr INT 110

„Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”

Partnerzy realizowanych projektów

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Dane kontaktowe

   +48 47-78-15-205

   wks@sc.policja.gov.pl

Adres

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Telefoniczne Centrum Informacji KWP
w Szczecinie 47-78-11-900, fax. 47-78-11-559

 

Copyright © 2021. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Grzegorz Sudakow.