Azyl i Migracja / Asylum
and Migration

Wideokonferencja - 16 grudnia 2021r.

Videoconference - December 16, 2021

Do wydarzenia pozostało / There is still time for the event:

Konferencja - webinarium otwierająca projekt - 16 grudnia 2021

Image

Zaproszenie na Wideokonferencje
w dniach 19-20.04.2022

Szkolenie specjalistyczne online w dniach 19-20.04.2022 dot. Budowania współpracy z ofiarą handlu ludźmi, zawierające psychologiczne metody oceny zachowania ofiary

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie serdecznie zaprasza SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE ONLINE dot. budowania współpracy z ofiarą handlu ludźmi, zawierające psychologiczne metody oceny zachowania ofiary w ramach projektu pn. NMF/PA18/004 „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

w dniach w dniach 19-20.04.2022

w godzinach:

19.04.2022: 9.00-17.30

20.04.2022: 8.30-15.00


Szkolenie online w języku polskim na platformie Teams.

Udział w szkoleniu bezpłatny po uprzedniej rejestracji w terminie do 18.04.2022

Do rozpoczęcia pozostało:

Zaproszenie na Wideokonferencje / Invitation to Videoconferences

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie serdecznie zaprasza na webinarium - widekonfrenecję otwierającą projekt "Integracja dla bezpieczeństwa współpraca miedzynarodowa w zakresie praw podstawowych" w ramach projektu NMF.  /  Voivodeship Police Commander in Szczecin dearly invites to the webinar – videoconference opening the project „Intergration for safety, international cooperation in the field of fundamental rights”

w dniu 16 grudnia 2021r. / on December 16, 2022

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim / The conference will be held in Polish and English

8:45 - logowanie do systemu wideokonferencji / logging into the videoconference system
9:00 - rozpoczęcie wideokonfe / beginning of the conference

Udział w konferencji po uprzedniej rejestracji w terminie do 15 grudnia 2021 roku / Participation in the conference is possible, after registraion on the conference website  by the end of 15 December 2021

Image

EEA and Norway grants logo2Projekt pn. "Integracja dla bezpieczeńśtwa współłpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych" w ramach projektu NMP, projekt realizowany w ramach Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Program "Sprawy wewnętrzne" Azyl i migracja (PA18)

Project entitled "Integration for Security. International Cooperation within the Scope of Fundamental Rights"
within the European NMP project, the project is implemented in PA 18 "Asylum and Migration" of the "Home Affairs" Programme of the Norwegian Financial Mechanism (Norway Grants) 2014-2021

Image

Dane kontaktowe / Contact

   +48 47-78-15-205

   wks@sc.policja.gov.pl

Adres / Address

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Telefoniczne Centrum Informacji KWP
w Szczecinie 47-78-11-900, fax. 47-78-11-559

 

Copyright © 2021. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Grzegorz Sudakow.