Azyl i Migracja

„Budowanie współpracy z osobami mającymi wiedzę na temat procederu handlu ludźmi z uwzględnieniem
wykrywania symptomów nieszczerości i stosowania technik perswazyjnych”

Szkolenie odbędzie się - 29 grudnia 2022r.

Do wydarzenia pozostało

Image

Zaproszenie na Szkolenie
w dniach 29.12.2022

„Budowanie współpracy z osobami mającymi wiedzę na temat procederu handlu ludźmi z uwzględnieniem wykrywania symptomów nieszczerości i stosowania technik perswazyjnych”

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie serdecznie zaprasza SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE ONLINE "„Budowanie współpracy z osobami mającymi wiedzę na temat procederu handlu ludźmi z uwzględnieniem wykrywania symptomów nieszczerości i stosowania technik perswazyjnych” pn. NMF/PA18/004 „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

w dniach 29.12.2022

w godzinach:

29.12.2022: 9.00-17.30


Szkolenie online w języku polskim na platformie Teams.

Udział w szkoleniu bezpłatny po uprzedniej rejestracji w terminie do 29.12.2022

Tematy szkolenia:

Bok 1 - ocena zachowania rozmówcy, testowanie hipotez dotyczących nieszczerości/prawdomówności, w tym w szczególności:

• definicja prawdy i kłamstwa, modele psychologiczne;

• kontekst, zachowania bazowe, nawiązywanie relacji z rozmówcą;

• body language i zachowania niewerbalne (kryteria oceny);

• odczucia, myślenie, uważność, pamięć, emocje – ich rola w wykrywaniu symptomów nieszczerości; • mikroekspresje, przeciek, wskazówka fałszu; • rola emocji, diagnoza własnego profilu emocjonalnego, samoregulacja;

• ekspresje twarzowe i mikroekspresje twarzowe; • testowanie hipotez i weryfikacja tzw. gorących punktów („hot spots”).

Blok 2:

• techniki budujące współpracę, techniki perswazyjne;

• 6 podstawowych zasad wpływu społecznego wg R. Cialdiniego + kontynuatorów badań nad technikami manipulacji i perswazji;

• wybrane, skuteczne techniki Neuro-Lingwistycznego Programowania lub podobne strategie skoncentrowane m.in. na celowym używania języka i słów.

Do rozpoczęcia pozostało:

Zapisz się na szkolenie

Uzupełnij prawidłowo pole.
Uzupełnij prawidłowo pole.
Uzupełnij prawidłowo pole.
Uzupełnij prawidłowo pole.
Image

EEA and Norway grants logo2Projekt pn. "Integracja dla bezpieczeńśtwa współłpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych" w ramach projektu NMP, projekt realizowany w ramach Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Program "Sprawy wewnętrzne" Azyl i migracja (PA18)

Project entitled "Integration for Security. International Cooperation within the Scope of Fundamental Rights"
within the European NMP project, the project is implemented in PA 18 "Asylum and Migration" of the "Home Affairs" Programme of the Norwegian Financial Mechanism (Norway Grants) 2014-2021

Image

Dane kontaktowe / Contact

   +48 47-78-15-205

   wks@sc.policja.gov.pl

Adres / Address

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Telefoniczne Centrum Informacji KWP
w Szczecinie 47-78-11-900, fax. 47-78-11-559

 

Copyright © 2021. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Grzegorz Sudakow.